Winsewida

Organisatie

Winsewida is een stichting die zich ten doel stelt de participatie van mensen met een beperking te bevorderen middels het aanbieden van passende dagbesteding in een prettige werksfeer. Om onze doelstelling te realiseren is er naast de raad van bestuur een raad van toezicht aangesteld met daarin gekwalificeerde raadsleden.
 

 

De heer S. de Jong is financieel manager bij de Acantus-groep en zal zijn expertise gebruiken om toezicht te houden op de financiële organisatie.

Dr. H.E.J. Meulenbelt is revalidatiearts bij het UMCG (Beatrixoord) en zal zijn expertise gebruiken om toezicht te houden op de geleverde zorg.

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/