Winsewida

Organisatie

Winsewida is een stichting die zich ten doel stelt de participatie van mensen met een beperking te bevorderen middels het aanbieden van passende dagbesteding in een prettige werksfeer. Om onze doelstelling te realiseren is er naast de raad van bestuur een raad van toezicht aangesteld met daarin gekwalificeerde raadsleden.
 

Dr. H.E.J. Meulenbelt is revalidatiearts bij het UMCG (Beatrixoord) en zal zijn expertise gebruiken om toezicht te houden op de geleverde zorg.

Alko Schoenmaker is werkzaam psychiatrie

Joann Hinrichs is directeur Icare Jeugdgezondheidszorg, Kwartiermaker Samenvoeging De Trans Ambulant & Icare Thuisbegeleiding en Supervisor Opleiding tot Klinisch Psycholoog

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/